Poznaj historie
naszych podopiecznych

Zobacz więcej

favicon

Prezes Fundacji Rozszczepowe Marzenia: Małgorzata Zawada-Jaster

Fundacja „Rozszczepowe Marzenia” została założona w 2005 r. przez rodziców dzieci z wrodzonymi wadami twarzoczaszki. Głównym jej celem jest pomoc osobom obarczonym rozszczepem podniebienia i wargi. Jest to jedna z najczęstszych i najcięższych wad rozwojowych w obrębie głowy. Jej leczenie jest wieloetapowe i długotrwałe. Pomocą dodatkowo zostały objęte również osoby, które urodziły się z rozszczepem lub inną, możliwą do korygowania lub leczenia dzięki osiągnięciom nowoczesnej medycyny, a w szczególności chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej wadą wrodzoną, u których na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych powstały zaburzenia rozwojowe, borykającymi się z chorobami przewlekłymi.

Czytaj więcej…

20130522_110120_mkt_srgb100nosh

Wsparcie Fundacji kierowane jest przede wszystkim bezpośrednio do samych podopiecznych, głównie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, ponadto do placówek medycznych i opiekuńczych, lekarzy, a także specjalistów zajmujących się rehabilitacją osób z ww. problemami.

Czytaj więcej…

  • Udzielanie wsparcia osobom z wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub przewlekłymi chorobami, min. poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków na ich leczenie i rehabilitację, na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków pomocniczych oraz wyrobów medycznych, szeroko pojętą informację, szerzenie świadomości na temat problemu, pomoc w akceptacji przez społeczeństwo, organizowanie spotkań, zajęć oraz wyjazdów integracyjnych lub rehabilitacyjnych, podkreślanie roli tolerancji, propagowanie pomocy osobom obciążonym wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub borykającym się z chorobami przewlekłymi,
  • Edukację skierowaną do rodziców i lekarzy, wymianę doświadczeń naukowców, szkolenie specjalistów (chirurgów, pediatrów, ortodontów, foniatrów, anestezjologów, laryngologów) oraz logopedów i psychologów, opracowywanie programów kształcenia studentów medycyny, umożliwienie wyżej wymienionym łatwego dostępu do zdobywania wiedzy oraz stworzenie im możliwości praktycznego jej zastosowania,
  • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
  • Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających podobne cele,
  • Współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz osób z wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub borykającymi się z chorobami przewlekłymi.

Czytaj więcej…

aktualności

Podziękowania dla firmy GEFCO

Chcemy serdecznie podziękować firmie GEFCO, która zorganizowała wśród swoich pracowników zbiórkę gier i zabawek dla dzieci z naszej Fundacji!

Czytaj więcej...
Szkolenie: Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: "Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Postępowanie chirurgiczne, diagnoza i terapia logopedyczna."

Czytaj więcej...
Darłówek 2018 - warsztaty logopedyczno-integracyjne!

W tym jak i ubiegłym roku na warsztaty logopedyczno-integracyjne wybraliśmy się nad morze do miejscowości Darłówek. Dwutygodniowy pobyt wypełniony był dużą ilością różnej maści atrakcji!

Czytaj więcej...

Nasi podopieczni

Poznaj historie naszych Podopiecznych

Czytaj więcej...
Marcelinka Mleczak
Marcelinka Mleczak

Marcelinka urodziła się w 2017 roku z zespołem wad wrodzonych: rozszczep podniebienia miękkiego, zrośnięte nerki, dysmorfia twarzy.

Poznaj historię
Patryk
Patryk

Patryk urodził się 3 października 2016r. z całkowitym obustronnym rozszczepem wargi i podniebienia. W czerwcu 2017 r. przejdzie pierwszą, skomplikowaną operację zespolenia wargi i rekonstrukcji podniebienia.

Poznaj historię
Oskar
Oskar

Oskar Szczegodziński ma cztery latka. Urodził się z wadą serca i końsko – szpotawymi stopami.  Ponadto ma zaburzenia napięcia mięśni, być może spowodowane niedotlenieniem okołoporodowym.

Poznaj historię
Mateusz
Mateusz

Mateusz Ołtarzewski urodził się w 2006 roku z Zespołem Cruzona – rzadką choroba genetyczną. Jej charakterystycznym objawem jest znaczna deformacja czaszki, związana ze zbyt wczesnym zrastaniem się szwów czaszkowych.

Poznaj historię

pomagają nam

Andrzej
Brudnicki

Lekarz medycyny

Leczenie niedorozwoju szczęki za pomocą zakotwienia szkieletowego

Czytaj wiecej... BLOG

Elżbieta
Radkowska

Neurologopeda

Opieka logopedyczna nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia w okresie pooperacyjnym

Czytaj wiecej... BLOG

Elżbieta
Radkowska

Neurologopeda

Opieka logopedyczna nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia przed pierwszą operacją

U dziecka urodzonego z rozszczepem wargi i podniebienia naruszona jest ciągłość struktur anatomicznych w obrębie wargi, wyrostka zębodołowego, podniebienia twardego i miękkiego. Już w okresie płodowym, kiedy kształtują się pierwsze, ważne dla rozwoju mowy, odruchy: ssania, połykania, trening przedartykulacyjny jest – z racji istniejących nieprawidłowości anatomicznych - zaburzony.

Czytaj wiecej... BLOG

Natalia
Kowalczyk

Protetyk słuchu

Czy rozszczep podniebienia ma wpływ na słuch?

U dzieci z rozszczepem podniebienia dochodzi nierzadko do niedosłuchu. Rozległość powikłań usznych oraz obniżenie słyszalności wynikających z nieprawidłowej pracy mięśni podniebienia są różne u każdego dziecka. Spośród trzech części ucha (zewnętrze, środkowe i wewnętrzne), dysfunkcje podniebienia największy wpływ mają na ucho środkowe.

Czytaj wiecej... BLOG

Barbara
Offert

Lekarz medycyny

Rozszczep podśluzówkowy podniebienia

Rozszczep podśluzówkowy podniebienia jest wrodzoną wadą twarzoczaszki, w której rozszczep mięśni podniebienia miękkiego oraz rozszczep podniebienia kostnego ukryty jest pod prawidłową śluzówką, w związku z tym nie widać przerwania ciągłości tkanek podniebienia. Ze względu na utajony charakter tej wady, stwarza ona znaczne trudności diagnostyczne i często jest późno rozpoznawana.

Czytaj wiecej... BLOG