Poznaj
historie naszych
podopiecznych
O fundacji
Komu pomagamy?
Jak pomagamy?
Jak zapisać się do fundacji?

Fundacja „Rozszczepowe Marzenia” została założona w 2005 r. przez rodziców dzieci
z wrodzonymi wadami twarzoczaszki. Głównym jej celem jest pomoc osobom obarczonym rozszczepem podniebienia i wargi. Jest to jedna z najczęstszych i najcięższych wad rozwojowych
w obrębie głowy. Jej leczenie jest wieloetapowe i długotrwałe. Pomocą dodatkowo zostały objęte również osoby, które urodziły się z rozszczepem lub inną, możliwą do korygowania lub leczenia dzięki osiągnięciom nowoczesnej medycyny, a w szczególności chirurgii plastycznej
i rekonstrukcyjnej wadą wrodzoną, u których na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych powstały zaburzenia rozwojowe, borykającymi się z chorobami przewlekłymi.

Wsparcie Fundacji kierowane jest przede wszystkim bezpośrednio do samych podopiecznych, głównie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, ponadto do placówek medycznych i opiekuńczych, lekarzy, a także specjalistów zajmujących się rehabilitacją osób z ww. problemami.

Udzielanie wsparcia osobom z wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub przewlekłymi chorobami, min. poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków na ich leczenie
i rehabilitację, na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków pomocniczych oraz wyrobów medycznych, szeroko pojętą informację, szerzenie świadomości na temat problemu, pomoc w akceptacji przez społeczeństwo, organizowanie spotkań, zajęć oraz wyjazdów integracyjnych lub rehabilitacyjnych, podkreślanie roli tolerancji, propagowanie pomocy osobom obciążonym wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub borykającym się z chorobami przewlekłymi,
Edukację skierowaną do rodziców i lekarzy, wymianę doświadczeń naukowców, szkolenie specjalistów (chirurgów, pediatrów, ortodontów, foniatrów, anestezjologów, laryngologów) oraz logopedów i psychologów, opracowywanie programów kształcenia studentów medycyny, umożliwienie wyżej wymienionym łatwego dostępu do zdobywania wiedzy oraz stworzenie im możliwości praktycznego jej zastosowania,
Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających podobne cele,
Współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz osób z wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub borykającymi się z chorobami przewlekłymi.

Pomocą dodatkowo zostały objęte również osoby, które urodziły się z rozszczepem lub inną, możliwą do korygowania lub leczenia dzięki osiągnięciom nowoczesnej medycyny, a w szczególności chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej wadą wrodzoną,
u których na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych powstały zaburzenia rozwojowe, borykającymi się z chorobami przewlekłymi.

Z prośbą o zapisanie się do Fundacji i założenie subkonta może wystąpić osoba pełnoletnia
lub rodzice, czy też opiekunowie prawni dziecka.
Niezbędnym do założenia subkonta jest podpisanie Porozumienia z Fundacją oraz Regulaminu refundacji wydatków. Dokumenty te powinny być przekazane w oryginale, z załączonym zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia lub poświadczoną za zgodność przez kandydata,
czy też jego przedstawiciela prawnego, kopią dokumentacji medycznej z takimi informacjami.

Nasze dzieci
Poznaj historie naszych podopiecznych
Pomóż nam
Przekaż 1,5% podatku
W odpowiednim miejscu wpisz:

numer KRS: 0000248920
kwotę stanowiącą 1,5% należnego fiskusowi podatku.
Aby przeznaczyć wsparcie na konkretny cel, wypełnij rubrykę Cel szczegółowy, podając np. Imię i Nazwisko dziecka.

Na zdjęciu poniżej znajdziesz przykład wypełnionego formularza.
Możesz również przekazać darowiznę za pomocą przelewu na nasze konto bankowe: 57 1020 1097 0000 7302 0117 8920
Przekaż 1,5% podatku
F.A.Q
Jak zapisać się do Fundacji ?
Dowiedz się więcej
Jakie wydatki podlegają refundacji ?
Dowiedz się więcej
Komu pomaga Fundacja „Rozszczepowe Marzenia”?
Dowiedz się więcej
Kto odpowiada za pracę Fundacji?
Dowiedz się więcej
Kto może zostać podopiecznym Fundacji?
Dowiedz się więcej
Jak zostać podopiecznym Fundacji?
Dowiedz się więcej
Jak przekazać darowiznę na konto podopiecznego?
Dowiedz się więcej
Jak przekazać 1% ze wskazaniem celu szczegółowego?
Dowiedz się więcej
Kiedy spodziewać się rozliczenia wpływów ze zbiórki 1%?
Dowiedz się więcej
Rozwiń listę pytań
Blog
Andrzej Brudnicki
Leczenie niedorozwoju szczęki za pomocą zakotwienia szkieletowego

Niedorozwój szczęki to zwykle nieuchronna konsekwencja rozszczepu wargi i podniebienia. Nawet najlepszy, najbardziej optymalny protokół leczenia chirurgicznego nie może temu zapobiec. Część pacjentów ze szczególnie nasilonym niedorozwojem szczęki wymaga korekty chirurgicznej za pomocą osteotomii szczęki i żuchwy, czyli chirurgii ortognatycznej wady zgryzu, wykonywanej po zakończeniu wzrostu szkieletu twarzy. W skrajnych przypadkach niedorozwoju szczęki, gdy nie […]

Elżbieta Radkowska
Opieka logopedyczna nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia przed pierwszą operacją

U dziecka urodzonego z rozszczepem wargi i podniebienia naruszona jest ciągłość struktur anatomicznych w obrębie wargi, wyrostka zębodołowego, podniebienia twardego i miękkiego. Już w okresie płodowym, kiedy kształtują się pierwsze, ważne dla rozwoju mowy, odruchy: ssania, połykania, trening przedartykulacyjny jest – z racji istniejących nieprawidłowości anatomicznych – zaburzony.

Natalia Kowalczyk
Czy rozszczep podniebienia ma wpływ na słuch?

U dzieci z rozszczepem podniebienia dochodzi nierzadko do niedosłuchu. Rozległość powikłań usznych oraz obniżenie słyszalności wynikających z nieprawidłowej pracy mięśni podniebienia są różne u każdego dziecka. Spośród trzech części ucha (zewnętrze, środkowe i wewnętrzne), dysfunkcje podniebienia największy wpływ mają na ucho środkowe.

Barbara Offert
Rozszczep podśluzówkowy podniebienia

Rozszczep podśluzówkowy podniebienia jest wrodzoną wadą twarzoczaszki, w której rozszczep mięśni podniebienia miękkiego oraz rozszczep podniebienia kostnego ukryty jest pod prawidłową śluzówką, w związku z tym nie widać przerwania ciągłości tkanek podniebienia. Ze względu na utajony charakter tej wady, stwarza ona znaczne trudności diagnostyczne i często jest późno rozpoznawana.

Rozwiń
Aktualności
 • 31/01/2024
  Zmiana adresu siedziby Fundacji

  Informujemy, iż od dnia 01.02.2024r. ulega zmianie adres siedziby Fundacji. Aktualne dane adresowe Fundacji: Fundacja „Rozszczepowe Marzenia” 00 – 815 Warszawa, ul. Sienna 87/SKL 2 Pozostałe dane (nr KRS, NIP Regon, nr rachunków bankowych, adres mailowy) nie ulegają zmianie. WSZELKA

  Czytaj więcej
 • 02/08/2023
  Szkolenie: Rozszczep… i co dalej?
  Czytaj więcej
 • 07/07/2019
  Podziękowania dla firmy GEFCO

  Chcemy serdecznie podziękować firmie GEFCO, która zorganizowała wśród swoich pracowników zbiórkę gier i zabawek dla dzieci z naszej Fundacji!

  Czytaj więcej
 • 12/10/2018
  Szkolenie: Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia

  Serdecznie zapraszamy na szkolenie: „Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Postępowanie chirurgiczne, diagnoza i terapia logopedyczna.”

  Czytaj więcej
 • 08/09/2018
  Darłówek 2018 – warsztaty logopedyczno-integracyjne!

  W tym jak i ubiegłym roku na warsztaty logopedyczno-integracyjne wybraliśmy się nad morze do miejscowości Darłówek. Dwutygodniowy pobyt wypełniony był dużą ilością różnej maści atrakcji!

  Czytaj więcej
 • 27/02/2018
  Ochraniacze dziecięce na rączki dla dzieci po operacji

  SPRZEDAWCA:Cleftdreams Sp. z o. o.02-768 Warszawa, ul. Fosa 31,NIP: 521-374-61-86, REGON: 365324487 kontakt:adres mail: cleftdreams@gmail.comtel.: 797 199 745nr rach. bankowego:   03 1050 1025 1000 0090 3106 1360

  Czytaj więcej