Podziękowanie dla Darczyńców!


20/12

2017

Podziękowanie dla Darczyńców!

W imieniu wszystkich dzieci i rodziców zrzeszonych w Fundacji Rozszczepowe Marzenia składamy serdeczne podziękowania za życzliwość, wsparcie finansowe, a także wszelką pomoc wszystkim naszym DARCZYŃCOM!

Wasze zaangażowanie, empatia i okazana dobroć pomagają nam we wspólnej walce o jak najlepsze życie dla naszych ukochanych podopiecznych.

Podziękowanie