Szkolenie: Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia


12/10

2018

Szkolenie: Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

„Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Postępowanie chirurgiczne, diagnoza i terapia logopedyczna.”

Termin: 17-18 listopada 2018 r.

Szkolenie poprowadzą:
dr n. med. Włodzimierz Piwowar – chirurg dziecięcy (Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzeży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie)
mgr Elżbieta Radkowska – neurologopeda (Pracownia Patofizjologii Mowy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie)
mgr Natalia Kowalczyk – protetyk słuchu (NZOZ Promedica Aparaty Słuchowe)

Koszt dwudniowego szkolenia: 750 zł

Zgłoszenia przyjmujemy do 05.11.2018

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt drogą mailową: cleftdreams@gmail.com
lub telefoniczną: 797 199 145; 692 757 547

Pobierz plakat: Szkolenie_listopad_2018