Szkolenie „Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia - wielospecjalistyczna diagnoza i terapia logopedyczna”


16/11

2016

Szkolenie „Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia – wielospecjalistyczna diagnoza i terapia logopedyczna”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia -wielospecjalistyczna diagnoza i terapia logopedyczna”, które odbędzie się w dn. 03.12.2016r. – 04.12.2016r. w Warszawie.

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, neurologopedów, psychologów,

Prowadzący:

dr Włodzimierz Piwowar – chirurg dziecięcy ( Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie)

mgr Elżbieta Radkowska – neurologopeda ( Pracownia Patofizjologii Mowy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie)

Czas trwania: sobota 9:00 – 17:00

niedziela 9:00 – 17:00

Program ramowy:

  1. Rozszczep wargi i/lub podniebienia- terminologia, klasyfikacja, etiologia
  2. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe towarzyszące rozszczepom
  3. Leczenie ortodontyczne w przypadku pacjenta z wadą rozszczepową twarzy
  4. Leczenie chirurgiczne : zasady i terminarz operacji przyjęty w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMiD
  5. Współpraca chirurga, logopedy i foniatry w diagnostyce i terapii pacjenta z rozszczepem
  6. Wczesna opieka logopedyczna nad pacjentem z wadą rozszczepową
  7. Cechy mowy rozszczepowej
  8. Elektrostymulacje podniebienia-teoria i praktyka
  9. Pacjent z Sekwencją Pierre Robina
  10. Podśluzówkowy rozszczep podniebienia- trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Informacje pod nr  tel.: 692 757 547 , 797 199 745

lub mail: cleftdreams@gmail.com

Koszt : 600,00 zł

Organizator: Cleftdreams Sp. z o.o., 02-768 Warszawa, ul. Fosa 31,

nr rach. bankowego: 03 1050 1025 1000 0090 3106 1360