Zmiana adresu Fundacji


1/7

2016

Zmiana adresu Fundacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 01.07.2016r. uległ zmianie adres Fundacji:

Fundacja „Rozszczepowe Marzenia”

02-768 Warszawa, ul. Fosa 31

NIP: 525 235 64 43

Jest to nie tylko adres do bieżącej korespondencji pocztowej ale również, od tego dnia, powinien być on wskazany między innymi w danych nabywcy na rachunkach lub fakturach za leczenie, rehabilitację, leki i inne usługi medyczne świadczone na rzecz Podopiecznych Organizacji. Przypominamy również, że na ww. dokumentach w opisie usługi lub w uwagach (nie w nazwie Fundacji)   powinno być umieszczone imię i nazwisko Dziecka, którego on dotyczy.

Prosimy o sprawdzanie na bieżąco danych na rachunkach i fakturach. Jest to niezmiernie istotne, gdyż tylko na podstawie bezbłędnie wystawionych dokumentów Fundacja może ponosić lub refundować koszty za wskazane na nich usługi, leki, środki pomocnicze itp.

Prosimy też pamiętać, że do faktur za leki musi być załączona kopia recepty lub zalecenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko powinno je przyjmować.  W przypadku dokumentów zakupu  innych rzeczy finansowanych ze środków Fundacji również niezbędne jest podobne zaświadczenie od lekarza lub specjalisty o konieczności ich zakupu. Dotyczy to między innymi: sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy logopedycznych, czy innych środków pomocniczych. Ponadto przypominamy, że do dokumentów zakupu (faktur lub rachunków) musi być załączone pismo od Rodziców z prośbą o zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji,   z danymi do ich zwrotu tj.  imieniem i nazwiskiem Rodzica, adresem i nr konta na które należy dokonać wpłaty. W piśmie tym musi się  znaleźć informacja potwierdzająca, że Państwo otrzymali dla Dziecka wymienione na fakturze rzeczy (a więc np. leki) lub dana usługa medyczna została na Jego rzecz wykonana oraz powinny być wyszczególnione nr dokumentów, których prośba dotyczy.

Prosimy o przesyłanie dokumentów księgowych na bieżąco, tj. do 30 dni od daty ich wystawienia, aby możliwa była prawidłowa ewidencja kosztów!

Pozostałe dane rejestrowe, czyli nr KRS,NIP, REGON, nr rachunku bankowego nie uległy zmianie.

Informujemy, że uległ zmianie również adres mailowy. Prosimy więc o kierowanie bieżącej korespondencji elektronicznej na: biuro@rozszczepowe-marzenia.org . Do adresu tego dostęp mają wszystkie osoby z Zarządu, więc zawsze ktoś będzie  miał dostęp do informacji od Państwa i będzie mógł pomóc.

Gdyby Państwo mieli  jakieś pytania w związku z opisanymi zmianami, prosimy o kontakt mailowy na ww. adres lub  telefoniczny na nr 797 199 745.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zarząd Fundacji

Małgorzata Zawada-Jaster

Elżbieta Radkowska

Karol Niespodziewański