Autor: Elżbieta Radkowska


Opieka logopedyczna nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia w okresie pooperacyjnym

Po operacji zamknięcia rozszczepu ćwiczenia logopedyczne można włączyć dopiero gdy proces gojenia zostanie ukończony, czyli około 6-8 tygodni po zabiegu. Przez ten czas najważniejsze jest, by chronić okolicę operowaną. Rodzice małych pacjentów często wspomagają się tutaj „ochraniaczami”, które uniemożliwiają maluszkowi wkładanie paluszków do buzi.   Na pierwszej wizycie pooperacyjnej ustalany jest ponownie sposób karmienia dziecka. […]

Opieka logopedyczna nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia przed pierwszą operacją

U dziecka urodzonego z rozszczepem wargi i podniebienia naruszona jest ciągłość struktur anatomicznych w obrębie wargi, wyrostka zębodołowego, podniebienia twardego i miękkiego. Już w okresie płodowym, kiedy kształtują się pierwsze, ważne dla rozwoju mowy, odruchy: ssania, połykania, trening przedartykulacyjny jest – z racji istniejących nieprawidłowości anatomicznych - zaburzony.