Blog: Kategoria Bez kategorii


Leczenie niedorozwoju szczęki za pomocą zakotwienia szkieletowego

Niedorozwój szczęki to zwykle nieuchronna konsekwencja rozszczepu wargi i podniebienia. Nawet najlepszy, najbardziej optymalny protokół leczenia chirurgicznego nie może temu zapobiec. Część pacjentów ze szczególnie nasilonym niedorozwojem szczęki wymaga korekty chirurgicznej za pomocą osteotomii szczęki i żuchwy, czyli chirurgii ortognatycznej wady zgryzu, wykonywanej po zakończeniu wzrostu szkieletu twarzy. W skrajnych przypadkach niedorozwoju szczęki, gdy nie […]

Opieka logopedyczna nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia w okresie pooperacyjnym

Po operacji zamknięcia rozszczepu ćwiczenia logopedyczne można włączyć dopiero gdy proces gojenia zostanie ukończony, czyli około 6-8 tygodni po zabiegu. Przez ten czas najważniejsze jest, by chronić okolicę operowaną. Rodzice małych pacjentów często wspomagają się tutaj „ochraniaczami”, które uniemożliwiają maluszkowi wkładanie paluszków do buzi.   Na pierwszej wizycie pooperacyjnej ustalany jest ponownie sposób karmienia dziecka. […]

Opieka logopedyczna nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia przed pierwszą operacją

U dziecka urodzonego z rozszczepem wargi i podniebienia naruszona jest ciągłość struktur anatomicznych w obrębie wargi, wyrostka zębodołowego, podniebienia twardego i miękkiego. Już w okresie płodowym, kiedy kształtują się pierwsze, ważne dla rozwoju mowy, odruchy: ssania, połykania, trening przedartykulacyjny jest – z racji istniejących nieprawidłowości anatomicznych - zaburzony.

Czy rozszczep podniebienia ma wpływ na słuch?

U dzieci z rozszczepem podniebienia dochodzi nierzadko do niedosłuchu. Rozległość powikłań usznych oraz obniżenie słyszalności wynikających z nieprawidłowej pracy mięśni podniebienia są różne u każdego dziecka. Spośród trzech części ucha (zewnętrze, środkowe i wewnętrzne), dysfunkcje podniebienia największy wpływ mają na ucho środkowe.