Fundacja Rozszczepowe Marzenia


O fundacji

Fundacja „Rozszczepowe Marzenia” została założona w 2005 r. przez rodziców dzieci z wrodzonymi wadami twarzoczaszki. Głównym jej celem jest pomoc osobom obarczonym rozszczepem podniebienia i wargi. Jest to jedna z najczęstszych i najcięższych wad rozwojowych w obrębie głowy. Jej leczenie jest wieloetapowe i długotrwałe. Pomocą dodatkowo zostały objęte również osoby, które urodziły się z rozszczepem lub inną, możliwą do korygowania lub leczenia dzięki osiągnięciom nowoczesnej medycyny, a w szczególności chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej wadą wrodzoną, u których na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych powstały zaburzenia rozwojowe, borykającymi się z chorobami przewlekłymi.

fundacja_rozszczepowe_marzenia

Starania podjęte w minionych latach, przyniosły nie tylko poprawę zdrowia i sprawności Podopiecznych, ale również zwiększyły zaufanie do Fundacji. Z roku na rok zwiększa się liczba osób zwracających się z prośbą o pomoc oraz pozostających pod Jej opieką. Coraz więcej specjalistów kieruje do Fundacji swoich pacjentów, wskazując Ją jako miejsce, w którym można uzyskać wsparcie w pozyskaniu środków na leczenie oraz rehabilitację, jak i przydatne informacje na temat problemów z którymi przyszło im się zmierzyć oraz nawiązać kontakt z innymi ludźmi borykającymi się z podobnymi troskami. Naszymi podopiecznymi są głównie dzieci oraz młodzież obciążona wadami wrodzonymi twarzoczaszki (rozszczepem wargi i/ lub podniebienia, z deformacjami narządów ruchu, z rozległymi naczyniakami i znamionami kąpielowymi, z zaburzeniami słuchu oraz mowy, z zaburzeniami neurologicznymi oraz skomplikowanymi wadami wzroku). Ponad połowa z nich skorzystała w minionym roku z pomocy finansowej.

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Komu pomagamy

Laura 2

Wsparcie Fundacji kierowane jest przede wszystkim bezpośrednio do samych podopiecznych, głównie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, ponadto do placówek medycznych i opiekuńczych, lekarzy, a także specjalistów zajmujących się rehabilitacją osób z ww. problemami.

Jak pomagamy

Wsparcie bezpośrednie

Udzielamy wsparcia osobom z wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub przewlekłymi chorobami, m. in. poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków na:

  • leczenie i rehabilitację,
  • zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
  • zakup środków pomocniczych oraz wyrobów medycznych.

Świadczymy również szeroko pojętą informację, szerzenie świadomości na temat problemu, pomoc w akceptacji przez społeczeństwo, organizowanie spotkań, zajęć oraz wyjazdów integracyjnych lub rehabilitacyjnych, podkreślanie roli tolerancji, propagowanie pomocy osobom obciążonym wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub borykającym się z chorobami przewlekłymi,

Edukacja

Wspieramy wiedzą rodziców i lekarzy, wymianę doświadczeń naukowców, szkolenie specjalistów (chirurgów, pediatrów, ortodontów, foniatrów, anestezjologów, laryngologów) oraz logopedów i psychologów, opracowywanie programów kształcenia studentów medycyny, umożliwienie wyżej wymienionym łatwego dostępu do zdobywania wiedzy oraz stworzenie im możliwości praktycznego jej zastosowania,

Działalność wydawnicza

prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,

Integracja środowiska

skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających podobne cele,

Współpraca

współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz osób z wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub borykającymi się z chorobami przewlekłymi.

Małgorzata Zawada-Jaster Prezes Zarządu


m.jaster@rozszczepowe-marzenia.org797 199 745

Elżbieta Radkowska Członek Zarządu


e.radkowska@rozszczepowe-marzenia.org

Karol Niespodziewański Wiceprezes Zarządu


k.niespodziewanski@rozszczepowe-marzenia.org