Fundacja

Fundacja „Rozszczepowe Marzenia” została założona w 2005 r. przez rodziców dzieci
z wrodzonymi wadami twarzoczaszki. Głównym jej celem jest pomoc osobom obarczonym rozszczepem podniebienia i wargi.

Jest to jedna z najczęstszych i najcięższych wad rozwojowych
w obrębie głowy. Jej leczenie jest wieloetapowe i długotrwałe.

Pomocą dodatkowo zostały objęte również osoby, które urodziły się z rozszczepem lub inną, możliwą do korygowania lub leczenia dzięki osiągnięciom nowoczesnej medycyny, a w szczególności chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej wadą wrodzoną, u których na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych powstały zaburzenia rozwojowe, borykającymi się z chorobami przewlekłymi.

Jak pomagamy?

Wsparcie bezpośrednie

Udzielamy wsparcia osobom z wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub przewlekłymi chorobami, m. in. poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków na:

Leczenie i rehabilitację,
Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
Zakup środków pomocniczych oraz wyrobów medycznych.

Świadczymy również szeroko pojętą informację, szerzenie świadomości na temat problemu, pomoc w akceptacji przez społeczeństwo, organizowanie spotkań, zajęć oraz wyjazdów integracyjnych lub rehabilitacyjnych, podkreślanie roli tolerancji, propagowanie pomocy osobom obciążonym wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub borykającym się z chorobami przewlekłymi,

Edukacja

Wspieramy wiedzą rodziców i lekarzy, wymianę doświadczeń naukowców, szkolenie specjalistów (chirurgów, pediatrów, ortodontów, foniatrów, anestezjologów, laryngologów) oraz logopedów i psychologów, opracowywanie programów kształcenia studentów medycyny, umożliwienie wyżej wymienionym łatwego dostępu do zdobywania wiedzy oraz stworzenie im możliwości praktycznego jej zastosowania,

Działalność wydawnicza

Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,

Integracja środowiska

Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających podobne cele

Współpraca

Współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi
i międzynarodowymi działającymi na rzecz osób z wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub borykającymi się z chorobami przewlekłymi.

Komu pomagamy?
Wsparcie Fundacji kierowane jest przede wszystkim bezpośrednio do samych podopiecznych, głównie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, ponadto do placówek medycznych
i opiekuńczych, lekarzy, a także specjalistów zajmujących się rehabilitacją osób z ww. problemami.
Starania podjęte w minionych latach, przyniosły nie tylko poprawę zdrowia
i sprawności Podopiecznych, ale również zwiększyły zaufanie do Fundacji.
Z roku na rok zwiększa się liczba osób zwracających się z prośbą o pomoc oraz pozostających pod Jej opieką. Coraz więcej specjalistów kieruje do Fundacji swoich pacjentów, wskazując ją jako miejsce, w którym można uzyskać wsparcie w pozyskaniu środków na leczenie oraz rehabilitację, jak i przydatne informacje na temat problemów z którymi przyszło im się zmierzyć oraz nawiązać kontakt z innymi ludźmi borykającymi się z podobnymi troskami.
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego
Naszymi podopiecznymi są głównie dzieci oraz młodzież obciążona wadami wrodzonymi twarzoczaszki (rozszczepem wargi i/ lub podniebienia, z deformacjami narządów ruchu, z rozległymi naczyniakami i znamionami kąpielowymi, z zaburzeniami słuchu oraz mowy, z zaburzeniami neurologicznymi oraz skomplikowanymi wadami wzroku). Ponad połowa z nich skorzystała w minionym roku z pomocy finansowej.
Dokumenty
Pozostałe
Rok 2022
Rok 2021
 • Bilans 2021
  Pobierz
 • Informacja dodatkowa 2021
  Pobierz
 • Rachunek zysków i strat 2021
  Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne 2021
  Pobierz
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2021
  Pobierz
Rok 2020
 • Bilans 2020
  Pobierz
 • Informacja dodatkowa 2020
  Pobierz
 • Rachunek zysków i strat 2020
  Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne 2020
  Pobierz
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020
  Pobierz
Rok 2019
 • Bilans 2019
  Pobierz
 • Informacja dodatkowa 2019
  Pobierz
 • Rachunek zysków i strat 2019
  Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne 2019
  Pobierz
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019
  Pobierz
2018
 • Bilans 2018
  Pobierz
 • Informacja dodatkowa 2018
  Pobierz
 • Rachunek zysków i strat 2018
  Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne 2018
  Pobierz
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018
  Pobierz
2017
 • Bilans 2017
  Pobierz
 • Informacja dodatkowa 2017
  Pobierz
 • Rachunek zysków i strat 2017
  Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne 2017
  Pobierz
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017
  Pobierz