Szkolenie: Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia


26/3

2018

Szkolenie: Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:
„Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia – wielospecjalistyczna diagnoza i terapia logopedyczna”.
Szkolenie poprowadzą:
dr n. med. Włodzimierz Piwowar – chirurg dziecięcy (Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzeży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie)
mgr Elżbieta Radkowska – neurologopeda (Pracownia Patofizjologii Mowy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie)
mgr Natalia Kowalczyk – protetyk słuchu (NZOZ Promedica Aparaty Słuchowe)

Termin: 26-27.05.2018

Program:

  • Rozszczep wargi i/lub podniebienia- terminologia, klasyfikacja, etiologia
  • Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe towarzyszące rozszczepom
  • Leczenie chirurgiczne: zasady i terminarz operacji przyjęty w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMiD Współpraca chirurga, logopedy ,ortodonty, foniatry w diagnostyce i terapii pacjenta z rozszczepem
  • Diagnostyka audiologiczna
  • Wczesna opieka logopedyczna nad pacjentem z wadą rozszczepową
  • Cechy mowy rozszczepowej – spojrzenie praktyczne
  • Elektrostymulacje podniebienia – teoria i praktyka
  • Pacjent z rozszczepem podśluzówkowym w terapii logopedycznej

Szkolenie skierowane do:
logopedów, psychologów, pedagogów, lekarzy

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.05.2018!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt drogą mailową: cleftdreams@gmail.com
lub telefoniczną:
797 195 745
692 757 547

Koszt dwudniowego szkolenia: 700 zł

Pobierz plakat: Szkolenie_maj_2018