Szkolenie


17/10

2017

Szkolenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:
„Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia – wielospecjalistyczna diagnoza i terapia logopedyczna”.
Szkolenie poprowadzą:
dr n. med. Włodzimierz Piwowar – chirurg dziecięcy (Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzeży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie)
mgr Elżbieta Radkowska – neurologopeda (Pracownia Patofizjologii Mowy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie)
mgr Natalia Kowalczyk – protetyk słuchu (Amplifon Poland Sp. z o.o.)
Program:
– Rozszczep wargi i/lub podniebienia – terminologia, klasyfikacja, etiologia
– Zaburzenia morfologiczne i czynności towarzyszące rozszczepom
– Leczenie chirurgiczne: zasady i terminarz operacji przyjęty w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMID
– Współpraca chirurga, logopedy, ortodonty, foniatry w diagnostyce i terapii pacjenta z rozszczepem
– Diagnostyka audiologiczna
– Wczesna opieka logopedyczna nad pacjentem z wadą rozszczepową
– Cechy mowy rozszczepowej – spojrzenie praktyczne
– Elektrostymulacje podniebienia – teoria i praktyka
– Pacjent z rozszczepem podśluzówkowym w terapii logopedycznej

Szkolenie skierowane do:
logopedów, psychologów, pedagogów, lekarzy

Zgłoszenia przyjmujemy do 20.11.2017!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt drogą mailową: cleftdreams@gmail.com
lub telefoniczną:
797 195 745
692 757 547

Koszt dwudniowego szkolenia: 700 zł

 

szkolenie