Zmiana adresu siedziby Fundacji

Informujemy, iż od dnia 01.02.2024r. ulega zmianie adres siedziby Fundacji.

Aktualne dane adresowe Fundacji:

Fundacja „Rozszczepowe Marzenia”

00 – 815 Warszawa, ul. Sienna 87/SKL 2

Pozostałe dane (nr KRS, NIP Regon, nr rachunków bankowych, adres mailowy) nie ulegają zmianie.

WSZELKA korespondencja musi być kierowana na wyżej podany adres (poprzedni adres na Fosa 31 z 31.01.2023 stał się nieaktualny i korespondencja z tego adresu nie będzie odbierana!)

ADRES (ul. Sienna 87/SKL 2, 00-815 Warszawa) musi być podawany przy wystawianiu FV za usługi medyczne i inne, które Państwo przesyłają następnie do Fundacji celem ich refundacji.

ZŁY ADRES na FV spowoduje, że FV będzie musiała zostać zwrócona i konieczne będzie uzyskanie FV korygującej.

Jednocześnie przypominamy, że na fakturach za leczenie Podopiecznych, jako płatnik, musi być wskazana Fundacja, imię i nazwisko Podopiecznego ma być wpisane jako odbiorca usługi, lub dopisane w uwagach/opisie usługi medycznej.

Prosimy o dołączenie do faktur:

– krótkiego pisma z prośbą o zwrot kosztów leczenia z wymienionymi nr dokumentów podlegających refundacji

– imię i nazwisko Posiadacza rachunku bankowego

– numer rachunku bankowego do dokonania zwrotu

Prosimy o przesyłanie dokumentów księgowych w ciągu 30 od daty ich wystawienia.

W przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że dokumenty te nie będą podlegać refundacji.

Pozdrawiamy,

Zarząd Fundacji „Rozszczepowe Marzenia”